Samoa sticker

Samoa Stickers du drapeau des Samoa.